Alapkőletétel

Álom nélkül ébredni olyan, mintha üres lenne a nap. Egészen másként indul neki az ember a napnak, ha van mit belevinnie, vannak célja, vágyai. Mi álmodtunk egy nagyot. Egy új, modern irodaépületet, egy korszerű gépműhelyt, felújított parkolókat, utat, kerítést. Egy szép rendezett környezetet. Azt mondják az álmokat meg kell valósítani, mivel megvalósulatlan álmok csalódásokká redukálódnak. Osztottunk, szoroztunk, gyököt vontunk, integráltunk, de a forrásaink szűkösnek bizonyultak ahhoz, hogy álmunk valósággá váljon. És ekkor jött a hatalmas ötlet. Pályázzunk. Elképzelésünk 2009. májusában öltött testet, amikor az Új Magyarország Fejlesztése Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében benyújtottuk a „Mega-Sped Kft. Telephelyfejlesztése” című pályázatunk. Vártunk, hiányt pótoltunk, ismét vártunk ismét hiányt pótoltunk, mígnem 2009. november 26-án megérkezett a hivatalos értesítés, arról, hogy a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 97.013.540-Ft támogatás nyújtására érdemesnek ítélte társaságunkat. És beindult a gépezet, építési engedélyt engedélyeztettünk, portásfülkét bontottunk, helyrajzi számokat vontunk össze, biztosítékot kerestünk, mígnem összeállt a szerződéskötési dokumentáció, és 2010. május 6-án szerződést kötöttünk.

Ennek apropóján jöttünk ma össze. Igen jelentőség teli ez a mai alapkőletétel. Nem pusztán azért mert megvalósul egy álom, szépül a környezetünk. Egyrészt szárba szökken egy elhatározás, egy döntés termése, s ha minden a terveink szerint alakul 2011. augusztusában ez a termés beérik. Másrészt megtapasztalhattuk a csoporthoz tartozás biztonsági hálóját. Ezúton szeretnénk megköszönni a pályázatíró Kreatív Projekt Kft-nek a praktikus szakmai tanácsait, Honti Attila tervezőnek a remek ötleteit, Dr. Metzinger Éva jegyzőasszony és az Építéshatósági Osztály munkáját, mellyel a kezdetektől fogva támogatta a projekt elhatározást, a Fókusz Takarékszövetkezetnek pedig, hogy bizalmat szavaztak nekünk, és általuk lehetőségünk nyílik kiegészítő forrás bevonására az MFB Új Magyarország Fejlesztési Hitelprogram kertében 48.000.000-Ft kamattámogatott hitel formájában.

A mai nap az ünneplésé, az elkövetkező hetek, hónapok, pedig egy kemény munkának, egy új születésének jegyében fognak zajlani. Ehhez szeretnék minden kollegának és érintettnek sok-sok megújuló erőt, kitartást kívánni.